Wettelijk verplicht

Ladingzekering is verplicht bij elk voertuig en hun aanhangwagens. Als uw aanhangwagen uitgerust is met sjorpunten moet de constructeur meegeven wat de maximale treklast is (uitgedrukt in daN). Die mag u niet overschrijden. Gebruik een net of zeil om te verhinderen dat een lading wegwaait of opstuift.

Lading vastsjorren

Het net of zeil is niet geconstrueerd om de lading vast te sjorren. U mag enkel sjormateriaal gebruiken, zoals spanbanden of kettingen, die voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing en een label met de maximale span- of trekkrachten.

Juiste belading van de aanhangwagen

Zorg dat de wanden van uw aanhangwagen niet overbelast worden. Een uitstekende lading kan in vele gevallen niet correct gezekerd worden en kan ervoor zorgen dat de aanhangwagen begint te slingeren wanneer de kogeldruk te weinig of te veel belast wordt. Te hoge lading kan er dan voor zorgen dat uw aanhangwagen kantelt.Bron: www.vlaanderen.be/aanhangwagens, 22/05/2023