Wettelijk verplicht

Ladingzekering is verplicht bij elk voertuig en hun aanhangwagens. Als uw aanhangwagen uitgerust is met sjorpunten moet de constructeur meegeven wat de maximale treklast is (uitgedrukt in daN). Die mag u niet overschrijden. Gebruik een net of zeil om te verhinderen dat een lading wegwaait of opstuift.


Lading vastsjorren

Het net of zeil is niet voorzien om een lading vast te sjorren. Je kunt enkel sjormateriaal gebruiken, zoals spanbanden of kettingen, die voorzien zijn van een gebruiksaanwijzing en een label met de maximale span- of trekkrachten (vermelding in DaN).


Gebruik steeds voor het vastsjorren deugdelijke sjorbanden die voldoen aan EN 12195-2.


Juiste belading van de aanhangwagen

Zorg dat de wanden van uw aanhangwagen niet overbelast worden. Een uitstekende lading kan in vele gevallen niet correct gezekerd worden en kan ervoor zorgen dat de aanhangwagen begint te slingeren wanneer de kogeldruk te weinig of te veel belast wordt. Een te hoge lading kan er voor zorgen dat uw aanhangwagen kantelt.


Sjorogen laadvloer

Sommige aanhangwagens zijn (standaard) voorzien van bindhaken of bindogen in de laadvloer. Indien er geen bindhaken voorzien zijn, dan kun je nog steeds zelf opbouw bindogen voorzien die vastgemaakt worden op de laadvloer van de aanhangwagen.Bron: www.vlaanderen.be/aanhangwagens, 22/05/2023