Wat betekent sleep?

Elke groep voertuigen die aan elkaar gekoppeld zijn om door één en dezelfde kracht voortbewogen te worden. Wanneer een sleep uit een trekkend voertuig en een oplegger bestaat, gaat het om een geleed voertuig.

Wat betekent eigen massa?

De eigen massa van het rijklare voertuig is de massa met carrosserie, uitrusting, toebehoren en brandstof, water en smeerolie. De vervoerde personen of goederen worden niet tot de eigen massa van de aanhangwagen gerekend.

Op het gelijkvormigheidsattest van een aanhangwagen zal vermeld staan ‘Massa’s’ 13. “Massa in rijklare toestand” uitgedrukt in kilogram [kg].

Wat betekenen MTM, MTMS en MTSM?

MTM staat voor de maximaal toegelaten massa van de aanhangwagen.

MTMS staat voor de maximaal toegelaten massa van de sleep.

MTSM staat voor de maximaal toegelaten sleepbare massa: dat is de maximale massa van een aanhangwagen die technisch door een motorvoertuig kan getrokken worden. Er kan een verschil zijn in de sleepbare massa wanneer de aanhangwagen is uitgerust met remmen (geremd of ongeremd).

Wat betekent de massa in beladen toestand?

Het geheel van de eigen massa van het voertuig en de massa van zijn lading, de bestuurder en van elke andere vervoerde persoon.

Wat is het nuttig laadvermogen van je aanhangwagen?

Geremde aanhangwagen (MTM > 750 KG)

Het nuttig laadvermogen is de maximaal toegelaten massa (MTM) min de rijklare massa van het trekkend voertuig.

Ongeremde aanhangwagen (MTM < 751 KG)

Het nuttig laadvermogen is de maximaal toegelaten massa (MTM) van de aanhangwagen, min de rijklare masse van de aanhangwagen.

Bijvoorbeeld de ongeremde aanhangwagen heeft een MTM van 750 KG en het eigen gewicht van de aanhangwagen is 200 KG. Hierbij kan je dan een nuttige belading van 550 KG toepassen.

Opgelet! De nuttige belading van je aanhangwagen wordt beperkt door de opgegeven ongeremde sleep van het trekkende voertuig. De ongeremde sleep van het trekkende voertuig staat vermeld op het gelijkvormigheidsattest van je voertuig, en op het keuringsbewijs.

Waar kan je de gegevens terugvinden?

  • op het gelijkvormigheidsattest of de technische fiche van uw voertuig en/of aanhangwagen
  • op de documenten van uw technische keuring
  • op het identificatieplaatje van uw voertuig en aanhangwagen.