De wettelijk toegestane minimum profieldiepte voor banden is 1.6mm. Dit kunt u controleren met een profielmetertje ofwel aan de hand van de zogenaamde Tread Wear Indicator (afgekort ‘TWI’). Dit zijn de typische kleine dwarsblokjes die zich onderaan in de belangrijkste lengteprofielgroeven van de band bevinden, gelijk verdeeld over de ganse omtrek van de band.

Een TWI rubberen blokje is 1.6mm hoog; van zodra het loopvlak van je band dermate is afgesleten dat het loopvlak op gelijke hoogte komt met deze blokjes, is de band ook afgekeurd voor verder gebruik door de technische keuring.

De wetgeving is echter reeds achterhaald aangezien deze niet meer beantwoordt aan de vermogens en eisen van de hedendaagse voertuigen. Uit talrijke tests uitgevoerd door verschillende bandenfabrikanten is gebleken dat de veiligheidsreserves reeds aanzienlijk verminderen met een restprofiel van minder dan 3mm.

Best wacht u dus niet tot het loopvlak van de band afgesleten is tot het blokje!