Op deze pagina duiken we even in de wetgeving, namelijk de Belgische wegcode.

De hieronder vermelde tekst is genomen uit het “Koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen” dat je kan terugvinden op wegcode.be.

Meer specifiek in Hoofdstuk VI. Constructie, Artikel 34 (“Lucht- en cushionbanden”) vinden we volgende informatie:

“De voertuigen van categorie M1, goedgekeurd conform de richtlijn 70/156/EEG, zijn bij hun eerste indienststelling uitgerust met banden die conform zijn aan de bijlagen van richtlijn 92/23/EEG van de Raad van 31 maart 1992 betreffende banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan alsmede betreffende de montage ervan.

De banden zijn voorzien van het merk, de naam, het gamma en de twee volgende aanduidingen: (…)

b) Een aanduiding van het type 195/65 R 15 91 H, waarbij de onderscheiden delen de volgende betekenis hebben :

  • 195 : de breedte van de band in mm;
  • 65 : de bandenserie : verhouding tussen de hoogte en de breedte van de doorsnede van de band (H/S = 0,65);
  • R : Radiaalband;
  • 15 : de inwendige diameter : 15 duim;
  • 91 : de belastingsindex (91 = 615 kg);
  • H : de snelheidscategorie (H = 210 km/u).

De symbolen van de snelheidscategorieën zijn als volgt gecodificeerd :

Symbool van de snelheidscategorieJKLMNPQRSTUHVWYZR
Snelheid (km/uur)100110120130140150160170180190200210240270300>240
Tabel van snelheidscategorieën0 Comments

Geef een reactie